NmN ledelsesrådgivning er etableret den 01.01.2000 af Niels Møller Niel-sen og er pr. 01.08.2003 udvidet til et partnerskab med Carsten Skovbro som partner. Begge partnere har en mangeårig erfaring som virksom-hedskonsulenter såvel som erfaring med ledelse af HR funktioner.

Den grundlæggende idé er, at den ydede assistance indenfor ledelses-rådgivning gør en forskel for kunden og dennes virksomhed.

NmN er medlem af Dansk Management Råd (DRM) og dermed associeret medlem af Dansk Industri (DI).