Om NmN

Vort udgangspunkt for en opgaveløsning er oftest en skriftlig redegørelse for problemstillingen og de ønskede resultater un-derstøttet af en detaljeret proces-/konceptbeskrivelse. Målet er, at kunden og vi har afstemte forventninger til mål, proces og ressourceindsats.

Forretningsetik

Da vi via vort arbejde ofte får dyb indsigt i firmafortrolige informationer arbejder vi naturligvis ud fra streng fortrolighed med disse oplysninger. Vort kendskab til kundernes ledere og nøglemedarbejdere gør, at vi ikke beskæftiger os med search.Postbox 73
2000 Frederiksberg C
Telefon: 3257 7320
info@nmn.dk