Ledelsesrådgivning


HRM kræver efter vor opfattelse, at konsulenten kan koble forretnings-forståelse med de traditionelle HR-discipliner. NmN tager altid udgang-spunkt i klientens særlige forretningsmæssige situation, hvilket har resul-teret i, at vi i en række opgaveløsninger har været ledelsens sparrings-partner og proceskonsulent i forretnings- og organisations-udviklingsprojekter.Postbox 73
2000 Frederiksberg C
Telefon: 3257 7320
info@nmn.dk