Kompensation og international HRM


NmN har særlig ekspertise omkring sammensætning og evaluering af den samlede gagepakke på lederniveau såvel nationalt som internationalt. Vore internationale HRM ydelser dækker tillige råd
givning ved udsta-tionering fra eller til Danmark baseret på indgående forståelse af kulturelle forskelle og gennem et veludbygget internationalt netværk omkring lokale vilkår.Postbox 73
2000 Frederiksberg C
Telefon: 3257 7320
info@nmn.dk